Informace

Vytisknout
Zveřejněno 18. březen 2012

Pokyny a informace na rok 2017 z oblasti státního veterinárního dozoru okresu Benešov

 • zástřelné za lišky – v letošním roce je opět propláceno do odvolání zástřelné za lišky, (letos již je odevzdáno 42 lišek, a zbývají peníze na asi 15 lišek a bude pokračovat v září 2017), zástřelné bude propláceno ve výši 380,-Kč za kus při splnění následujících podmínek – liška bude řádně zabalena (3 obaly, jeden musí být pevný tak, aby nedošlo k úniku např. krve) a označena štítkem, liška musí být celá (nestažená, celý kus, nesmí vykazovat známky hniloby) lovec předloží OP v místě sběru (VHS Vlašim, VHS Kondrac a inspektorát Benešov), z každého MS, maximálně katastru, bude proplacena 1 liška tak, aby bylo pokryto co největší území okresu, v letošním roce se zároveň s vyšetřením na vzteklinu bude u lišek provádět i vyšetření na trichinelózu (liška se uplatňuje jako významný vektor této nákazy) a echinokokózu, dále je možné v letošním roce odevzdávat i psíka mývalovitého na stejná vyšetření
 • vyšetření krve černé zvěře – vyšetření krve na přítomnost protilátek proti moru prasat se v roce 2017 bude opět provádět u 5% odlovených kusů, krev je nutné odebírat do hemosek, označit a odevzdat na místech sběru, žádanky jsou k dispozici na známých web. stránkách, hemosky jsou k dispozici na místech sběru (Vlašim a Benešov, Kondrac)
  • informace výsledků vyšetření kontaktujte přímo SVU Praha

na tel. 251031111 - ústředna, 251031704 – virologie a serologie

 

 • vyšetření na trichinelózu – pro připomenutí, je povinností uživatele honitby nechat zvířata vnímavá na trichinelózu vyšetřit a vést evidenci vyšetření:
  • odběr vzorků u černé zvěře je z těchto míst – minimálně 10g svaloviny z bránice nebo jazyka nebo žvýkače nebo přední nohy (NK 2075/2005, příloha III)
  • POZOR: ke každému vzorku bude přiloženo pírku uloveného kusu, je to markant uloveného kusu, pírko uložte odděleně od vzorku svaloviny
  • v případě, že pírko neodevzdáte, dostanete fakturu za provedené vyšetření vzorku, pokud se to bude opakovat častěji, vystavujete se případné kontrole z SVS
  • vzorky musí být čitelně označeny názvem honitby, datem ulovení, číslem plomby a jménem lovce
  • k vzorku musí být přiložena vyplněná žádanka (žádanka je nová), výsledek vyšetření bude zaslán na adresu uživatele honitby a na uvedené mailové spojení (je nutné, z důvodů sběru dat a komunikace s SVU, určit pro každou honitbu osobu, která bude tyto informace sbírat)
  • vzorky nesmí vykazovat známky hniloby
  • sběr vzorků bude na VHS Vlašim, Kondrac, inspektorátě Benešov, ČSOP Votice a dr. Škvajn Olbramovice
  • vyšetření vzorků bude provádět pouze laboratoř SVÚ Praha (pouze vzorky vyšetřené trávicí metodou a v SVU jsou plně hrazeny státem) vzorky jsou sváženy z Vlašimi, Kondrace a Votic denně do SVÚ Praha svoznou linkou, z Benešova 2x týdně (úterý a čtvrtek – do 11:30), výsledky jsou známy nejdříve za 24 hodin po odvozu na SVÚ, tj. vzorek je nutno nejpozději dodat do 14:30 na místo, poté je odvezen na SVÚ, vyšetřen následující den a výsledky jsou známy po 14 hodině dne vyšetření vzorku
  • v případech, kdy vzorek nebude mít náležitosti, velikost nebo bude shnilý, nebude vyšetření provedeno
  • v případech nedodání výsledků vyšetření kontaktujte přímo SVU Praha na tel. 251031111 –ústředna, 251031286(424) -parazitologie
 • zvýšený úhyn zvěře – stále platí ohlašovací povinnosti v případech nálezu úhynu více kusů zvěře, především ve vztahu k ptačí chřipce, informovat úředního nebo privátního veterinárního lékaře
 • žádanka na laboratorní vyšetření – na internetových stránkách www.svscr.cz jsou pod odkazem „Formuláře ke stažení“ různé druhy žádanek k dispozici, některé žádanky jsou také ke stažení na stránkách OMS: www.myslivost.cz/omsbenesov

 

 

 • nálezné za zajíce a černou – v roce 2017 se opět proplácí nálezné za prokazatelně uhynulý kus černé zvěře, a to ve výši 1000,-Kč za kus (uvedený kus se vyšetřuje na mor a africký mor prasat), dále je pro rok 2017 propláceno nálezné za prokazatelně uhynulé zajíce, a to ve výši 150,-Kč za kus, z důvodů monitoringu tularemie a brucelózy (akce se bude provádět na celém území ČR), v případech nálezu tularémie nebo brucelózy bude vyhlášeno ohnisko nemoci, doba trvání ohniska je ale omezena na několik týdnů, pokud se týká nálezu kusu černé zvěře, je nutné věnovat velkou pozornost úhynům černé zvěře (mimo auto úrazy a střelná poranění) právě z důvodů možného výskytu afrického moru prasat, veškeré nálezy je dobré konzultovat s úředními veterinárními lékaři

 

 • monitoring parazitů u spárkaté zvěře – v letošním roce probíhá monitoring parazitóz u spárkaté zvěře (mimo zvěře černé), ale s tím rozdílem že, vyšetření si hradí UH sám, je to tedy na dobrovolnosti UH zda bude trus odebírat nebo ne, výsledky vyšetření je možné použít na případnou medikaci v roce 2018, metodika odběru je stejná jako loni, je potřeba odebírat vzorky ze slabých nebo uhynulých kusů, vzorek musí doprovázet vyplněná žádanka (POZOR je nová), vzorky je možné odevzdávat na VHS Vlašim a Kondrac a inspektorátě Benešov, další informace jsou na stránkách SVS nebo OMS Benešov

 • proškolené osoby
   • 17. dubna 2017 - Brno
  • nová školení
   • 11. – 12. dubna 2017 – Brno
   • 17. – 18. května 2017 – OMS Plzeň

Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci v roce 2017.

Další informace a dotazy jsou k dispozici:

telefon: MVDr. Luboš Kuneš - 724813656 , 603484964

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

    

Copyright © 2019 Myslivecké sdružení Diana Chotýšany. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
premium joomla templates